Club4Dance Diekirch
de deutsch | fr français

 

 

Training: Mittwochs (Daten und Uhrzeiten siehe unter Training) .

 

Tanz-Workshops,Tanzabende, Bälle, Treffen, Ausflüge, Grillfeste......

 

______________________________________________________________________

 De Compte rendu vun onser Assemblée générale ass online

____________________________________________________ 

 

De Compte rendu vun onser Assemblée générale vum 1-3-2020 ass online

_____________________________________________________

De Compte rendu vun onser Assemblée générale vum 02-08-2021 ass online

_____________________________________________________

De Compte rendu vun onser Assemblée Générale vum 24.03.2022 ass online